RCA - VIA

Er du mellem 16 - 30 år har du på RCA - VIA mulighed for at udvikle og træne dig til uddannelse og fremtidig job.

På RCA - VIA kan vi støtte og vejlede dig i din udvikling, så du kan komme videre med netop de mål, du har for din fremtid.

På RCA - VIA er der ca. 50 unge.

Der er ca. 20 medarbejdere med mange forskellige typer uddannelse.


RCA - VIA kan støtte og vejlede dig hen mod at blive afklaret om dine resurser og muligheder sådan, du kan tage dine valg i forhold til:
- uddannelse
- et fremtidigt job
- dine boligforhold
- dine personlige udfordringer
- dine sociale udfordringer
- fritidsmuligheder

På RCA - VIA er der nogle faste rammer for dagen, hvor det at blive god til at arbejde sammen og respektere hinanden og hinandens forskelligheder er noget, vi lægger vægt på.

RCA - VIA kan være noget for dig hvis du f.eks. har:
- haft problemer med det at lære i folkeskolen eller,
- svært ved at passe ind i ungdomsuddannelser eller,
- været på en specialskole eller efterskole for unge med særlige behov eller,
- brug for støtte og længere tid for at kunne tage dine egne valg om fremtiden eller,
- hvis du let bliver ked af det, såret eller vred, når du er sammen med andre mennesker eller,
- hvis du har en diagnose, som betyder, du har nogle helt specielle udfordringer i dit liv.


Besøg på RCA - VIA.
Du eller dine forældre, din vejleder eller rådgiver, kan lave aftale med RCA - VIA om et besøg, hvor du kan se og høre om os.

Praktik på RCA - VIA.
Vil du gerne i en praktik før du bestemmer dig, så tal med din lærer eller UU-vejleder om dit ønske. De kan lave en aftale om en praktikperiode på RCA - VIA.